Przeskocz do treści

                 

                  Zdrowych, wesołych i pogodnych

                      Świąt Bożego Narodzenia.

Niech będą one okazją do zadumy,

ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie

od codziennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia

przetrwała w nas jak najdłużej!

A NA NOWY 2017 ROK

ŻYCZĘ WSZYSTKIM PSZCZELARKOM

I PSZCZELARZOM ORAZ ICH RODZINOM

nadziei – by nie opuszczała,
radości – by rozweselała,
miłości – by obrodziła,
dobroci – by zawsze była.

Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarz

w Gdańsku Ryszard Voss

WZP Gdańsk ma już podpisane umowy z ARR na refundację poszczególnych zadań w ramach KPWP na rok dotacyjny 2016/17.  Pismo Zarządu w powyższej sprawie zostało rozesłane do prezesów kół. Ze względu na krótki termin realizacji niektórych zadań, proszę o pilne zapoznanie z nim wszystkich zainteresowanych pszczelarzy. Z pismem można zapoznać się w zakładce " Dotacje" jak również pobrać druki umów na refundację sprzętu i urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

 

Prezydent RP podpisał ustawę ułatwiającą rolnikom sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa - poinformowało w piątek 02.12. 2016 r. biuro prasowe Kancelarii Prezydenta. Od nowego roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty.  Czytaj więcej

Prezentujemy również projekt  Ustawy ... wraz z uzasadnieniem jej autorów (gdyż ustawa nie ukazała się jeszcze w Dzienniku Ustaw)  http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-67-2016/$file/8-020-67-2016.pdf 

Zainteresowanych proszę o śledzenie dalszych kroków, zwłaszcza tych dotyczących rozporządzeń wykonawczych, które często decydują o wartości całej ustawy.

Parlamentarny Zespół do spraw Wspierania Pszczelarstwa

Pszczelarstwo w Sejmie budzi duże zainteresowanie i jest też chęć rozwiązywania problemów, z jakimi zwracają się pszczelarze. W tym celu grupa posłów powołała 06 października 2016 r. Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa.

Na stronie możemy zapoznać się ze składem zespołu. 

Parlamentarzyści oczekują od strony związkowej naświetlenia problemów, oraz przedstawienia ewentualnych konkretnych rozwiązań legislacyjnych.

Prośba o zgłaszanie tematów.

W dniu 06 lipca 2016 r. Komisja Rolnictwa i rozwoju Wsi na swoim posiedzeniu dokonała wysłuchania o stanie polskiego pszczelarstwa. Ze stenogramem z posiedzenia w którym brali również udział przedstawiciele organizacji związkowych i świata nauki można zapoznać się tutaj.

Stenogram z posiedzenia. (Część pszczelarska zaczyna się od str. 14 stenogramu)

Przybliża się perspektywa wpisania daty 20 maja jako Światowego Dnia Pszczoły. Taka inicjatywa i taki dzień ma spore przełożenie medialne. Jest szansa na wykorzystanie tego dla dobra pszczelarstwa, pszczół i promocji spożycia dobrego miodu. Podczas takiego dnia media będą podawać informacje o pszczołach. Pszczelarze powinni w tym również aktywnie uczestniczyć poprzez np. prezentacje pasiek czy prelekcje w szkołach, bo na pewno będzie duże zainteresowanie mediów i społeczeństwa. Jako związek pszczelarski powinniśmy czynnie w tym uczestniczyć i przygotować się do promowania pszczelarstwa i przybliżenia go społeczeństwu. Światowy Dzień Pszczoły

W dniu 26.11.2016 r. w PODR Lubań odbyło się sympozjum pszczelarskie pod tytułem "Ochrona pszczół ważnym elementem zachowania bioróżnorodności". W sympozjum współfinansowanym przez WFOŚ i GW w Gdańsku wzięło udział ok. 120 pszczelarzy z naszego związku. Szczególnie interesujący był wykład Prof. dr hab. Pawła Chorobińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatytułowany "Zdrowa pasieka". Można było również zapoznać się z monitoringiem rodziny pszczelej w pasiece w Lubaniu, zaprezentowanym przez niezawodnego kol. Jarka Cichockiego.