Przeskocz do treści

Informujemy, że od dnia 20 listopada rusza nabór wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wsparcia pszczelarstwa na rok 2024. Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki znajdą Państwo w zakładce dotacje. Proszę dokładnie zapoznać się z warunkami ubiegania się o dotacje oraz przestrzegać terminów składania dokumentów. Od ubiegłego roku cała obsługa programów odbywa się w systemach teleinformatycznych i nie ma możliwości składania dokumentacji w postaci dokumentów papierowych.

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Słupsku

serdecznie zaprasza chętnych pszczelarzy z WZP Gdańsk na szkolenie pszczelarskie

Termin: 25.11.2023 roku, w godz. 9.00-15.45

Miejsce: Aula Uniwersytetu Pomorskiego, Słupsk, ul. Kozietulskiego 7

Temat szkolenia:Całoroczna gospodarka pasieczna, w tym tworzenie odkładów oraz elementy wychowu matek pszczelich”

Wykładowca: Mariusz Chachuła – nauczyciel Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, pszczelarz praktyk i hodowca matek pszczelich

Plan szkolenia:

9.00-10.30 I blok wykładów

10.45-12.15 II blok wykładów

12.15-13.15 przerwa obiadowa (obiad w restauracji Oktan w Słupsku)

13.15-14.45 III blok wykładów

15.00-15.45 ostatnia godzina wykładu

15.45 Zakończenie spotkania

Zapisy na szkolenie przyjmujemy w formie wpłaty 30 zł za obiad i serwis kawowy.

Wpłaty należy dokonać do dnia 17.11.2023r. na konto koła

ELŻBIETA ZAKRZEWSKA

76-270 Ustka, ul. Przylesie 7/3

95 1020 4649 0000 7102 0246 3453 PKO BP

Przy wpłacie należy podać nr telefonu pszczelarza zgłaszającego się na szkolenie oraz nazwę koła pszczelarzy.

Liczba uczestników ograniczona do 100 osób. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność wpłat. Ci, którzy uiszczą ww opłatę, a nie zmieszczą się w określonej liczbie 100 uczestników, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie, a opłata konsumpcyjna zostanie zwrócona.

W sytuacjach losowych prosi się o niezwłoczne powiadomienie organizatora o niemożności uczestnictwa w szkoleniu na nr Tel. 603 607 697

S e k r e t a r z P r e z e s /-/ Wojciec Żytko /-/ mgr inż. Zbigniew Wiąckiewicz

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z trudnościami z wprowadzaniem danych i niestabilnością systemu informatycznego wydłużyła termin składania wniosków dotacyjnych. Uwzględniając powyższe Zarząd  WZP w Gdańsku również wydłuża termin składania dokumentacji na zakup sprzętu do dnia 05.09.2023 r. Jeżeli ktokolwiek, nawet z osób wcześniej nie zgłoszonych (lecz posiadająca nr EP) do tego dnia dostarczy do biura umowę pobraną ze strony wzp wraz z całą dokumentacją zakupu, będzie miał możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Zarząd WZP, a w szczególności kierowniczka biura w chwili obecnej nie zajmuje się żadnymi innymi sprawami poza kwestią sprawnej realizacji programu dotacyjnego. Niestety umowy z ARiMR dotarły do nas dopiero 26-27 lipca i od tej pory staramy się je sprawnie realizować. System wprowadzania danych dostarczony na platformie usług elektronicznych ARiMR jest kompletną porażką. Uniemożliwia wprowadzanie danych, zawiesza się nawet w godzinach nocnych, co przy konieczności wprowadzania danych z każdej dostarczonej przez pszczelarzy faktury, całkowicie uniemożliwia realizację programu. Wszelkie prośby i żądania zmiany terminu i poprawienia systemu spotykają się z odmową. Jeżeli nie nastąpi jakiś przełom w postawie decydentów (MRiRW oraz ARiMR) nie ma żadnej możliwości na realizację umów na sprzęt i pszczelarze pozostaną z nierozliczonymi fakturami. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że nawet wprowadzenie danych do poprawnie działającego systemu musi zająć w przypadku dużych Związków min. miesiąc, a co dopiero jak system ciągle nie działa i czekamy po kilkanaście godzin na jego odblokowanie. Dla informacji osób nie zorientowanych informujemy, że dane możemy wprowadzać tylko z jednego komputera na jedno EP organizacji.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kolejna odmowę podpisaną przez Ministra Rolnictwa, którą tutaj zamieszczamy

Do czasu rozliczenia dotacji biuro WZP nie przyjmuje interesantów.

 

Dzisiaj 26.07.2023 r. ARiMR podpisała z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy umowy na zakup sprzętu i leków. Niestety jest bardzo krótki czas realizacji umów. Żadne nasze postulaty o przedłużenie terminów realizacji umowy nie zostały przez resort rolnictwa jak i Agencję uwzględnione. Szczegóły realizacji umowy na zakup sprzętu proszę szukać w zakładce dotacje.

 

Do dnia dzisiejszego (20.07.2023r.) ARiMR nie przedstawił Związkowi żadnych umów do podpisania. Opierając się na wytycznych z warunków przedstawiamy do stosowania warunki  zakupu jakie musi spełnić pszczelarz aby otrzymać dopłatę do pszczół. W zakładce dotacje do pobrania jest również oświadczenie o otrzymaniu pszczół. Proszę przestrzegać wszystkich warunków, bo ze względu na krótki czas realizacji nie będą możliwe żadne poprawki. W przypadku braku umowy nie będzie przyznana dotacja, a nadesłane dokumenty nie będą rozpatrywane.

W dniu 22.06.2023 odbyło się spotkanie z Zespołu Pszczelarskiego z w-ce ministrem Rolnictwa Panem Januszem Kowalskim, które nie przyniosło żadnych oczekiwanych przez środowisko pszczelarskie zmian.W dalszym ciągu ARiMR nie umie uporać się z problematyka dotacji pszczelarskich, a MRiRW nic konkretnego w tym temacie nie robi. W załączeniu notatka  ze spotkania

Niestety do dnia dzisiejszego ARiMR nie jest w stanie w sposób sprawny przeprowadzić procesu dotacyjnego na bieżący rok. Od 24 kwietnia w sposób nieudolny urzędnicy agencji próbują dokonać podziału kwot. PZP zwróciło się już do Ministra Rolnictwa z prośbą o interwencję i przyspieszenie prac nad programem oraz o przesuniecie terminu rozliczenia dotacji do końca września 2023 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o cierpliwość. Zgodnie z zapewnieniami będzie można rozliczać wszystkie faktury zakupu z data po 01.01.2023r. W zakładce dotacje podajemy warunki jakie należy spełnić przy zakupach matek i sprzętu, według naszej wiedzy na dzień 12.06.2023 r.

Ze smutkiem zawiadamiam, że zmarł nasz długoletni kierownik biura Pan Joachim Bohl. Zarządzał on pracami biura w trudnym okresie transformacji ustrojowej i przyczynił się do utrzymania jedności naszej organizacji. Był organizatorem sprzedaży miodu i innych produktów w naszym sklepie firmowym oraz wyjazdów zarówno na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza jak i Kongresy Apimondii.

Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek 16 maja o godz 11.30 na cmentarzu w Gdyni - Witominie. Cześć jego pamięci.