Przeskocz do treści

Zapraszamy pszczelarzy na szkolenie w dniu 5 marca br do Pelplina. Odbędzie się ono w doskonale wyposażonej sali Biblioteki Diecezjalnej przy ul. Bernarda Sychty 6
Ciekawe wykłady z zakresu jakości naszej węzy poprowadzi dr Ewa Waś , natomiast - po temacie - co się dzieje z miodem w naszych pasiekach i nie tylko w pasiekach, oprowadzi nas dr. Dariusz Teper. Obaj wykładowcy znają tematy doskonale.

Prosimy zapoznać z tematami szkolenia pszczelarzy w waszym Kole i zachęcić do przyjazdu do Pelplina. Będzie to doskonale i z pożytkiem spędzony czas na wykładach.

Zapewniamy catering kawowy + słodkości w przerwach wykładów.

W dniu dzisiejszym, tj. 14.02.20223 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym między innymi podniesiona została stawka pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich z 20 zł do 50 zł. Jednocześnie środki na to wsparcie zwiększono z 35,5 mln zł do 60 mln zł!

We wrześniu i w grudniu informowaliśmy o tym, że Polski Związek Pszczelarski zabiegał o podniesienie stawki pomocy de minimis do każdej przezimowanej rodziny pszczelej do kwoty 50 zł. Prosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi by uwzględnić fakt, iż wzrosły koszty utrzymania rodziny pszczelej w dobrej kondycji do okresu wiosennego, która jest wynikiem nie tylko właściwego leczenia, ale przede wszystkim zakarmienia pszczół na zimę. Wyższe ceny syropów i innych pasz dla pszczół sprawiają, iż stawka 20 zł jest zdecydowanie zbyt niska. Zwiększeniu powinna więc ulec nie tylko kwota stawki do przezimowanej rodziny, ale również ogólna pula środków na ten cel.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po analizie przekazało możliwość podniesienia stawki do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej.

Informacje o powyższych zmianach można znaleźć również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/decyzje-rady-ministrow3

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy do  zapoznania się z dwoma bardzo ciekawymi wykładami jakie zaprezentują nam dr Ewa Waś , oraz dr Dariusz Teper,   z Laboratorium HoneyLab  w  Puławach.
Miejsce wykładu to Pelplin w dniu 5 marca ( niedziela) .
Program wykładów podamy niebawem, ale już teraz prosimy o kontakt mailowy, aby zagwarantować sobie uczestnictwo w tym ciekawym wydarzeniu. Zapewniamy

świetnie przygotowaną salę wykładową oraz catering kawowy.
Za moment podamy ostateczny program spotkania. Nie zwlekajcie. Czekamy na wasze zgłoszenia do dnia 20 lutego br.
Zgłaszajcie akces poprzez adres :  rajmundo13@gmail.com
Zapraszamy również na naszą stronę na Fb : Koło Pszczelarzy Pelplin

Rejonowe Koło Pszczelarzy Ziemi wejherowskiej w Wejherowie po przerwie spowodowanej pandemią i związanymi z tym ograniczeniami, wznawia organizację dorocznych bali pszczelarza. Proszę zapoznać się z Zaproszeniem na bal . Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje:

Pani Seweryna Semak
tel.: 791-164-886
ul. Ofiar Stutthofu 12
84-242 Luzino

Do dnia 10.03.2023 r. Biuro WZP oczekuje na listy oraz wpłaty na ubezpieczenie pasiek od pożądleń. Wszystkie warunki są dostępne w załączonym piśmie do kół.   W zakładce do pobrania można pobrać wzory druków oraz zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.

 

 

W dniu 14.01.2023 r. odbyło się spotkanie Prezesów kół zrzeszonych w WZP Gdańsk. Tym razem spotkaliśmy się w Lęborku, gdzie Prezes Koła W Lęborku zaprosił nas na zwiedzanie odnowionego obiektu muzeum - wieży ciśnień. Zarząd WZP przekazał na ręce Prezesów serdeczne życzenia noworoczne, oraz zapoznał z wynikami za ubiegły rok. Nasi pszczelarze wykorzystali w ubiegłym roku rekordową kwotę ponad 1,5 mln. złotych w formie dotacji. Następnym punktem spotkania było zapoznanie się z aktualnymi przygotowaniami do wykorzystania dotacji w roku bieżącym. Z szczegółami dotyczącymi spraw dotacyjnych można zapoznać się w zakładce - dotacje. Spotkanie zakończyło się tradycyjnie wspólnym obiadem.

Przed nami czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa czasem

odpoczynku, spokoju i ciepła w otoczeniu rodziny i przyjaciół,

A Nowy Rok niech przyniesie Państwu energię do działania

I spełnienie wszystkich postawionych sobie celów.

Niech nasze pszczoły otoczone troską pszczelarza,

Spokojnie oczekują nadchodzącej wiosny.

               Najserdeczniejsze życzenia składa:

                           Zarząd WZP Gdańsk.

Gdy zaś Syn Boży pojawia się na ziemi w ciele, śpiewa się „Chwała na
wysokościach” i zapowiada się pokój ludziom dobrej woli. Bądźmy więc, bracia,
ludźmi dobrej woli, abyśmy zasłużyli na to, aby żyć w pokoju…( Anonim, IXw.)

Święta Bożego Narodzenia to czas ogłaszania Dobrej Nowiny całemu stworzeniu. Bóg w Jezusie Chrystusie daje nam zbawienie. Aniołowie i wszystkie Chóry Niebieskie dzielą się tą Nowiną z każdym człowiekiem. Także ludzie dobrej woli opowiadają tę historię i niezwykłą tajemnicę każdemu człowiekowi. W nasze ręce Bóg Ojciec daje swojego Syna a wraz z Nim obdarza nas wielką godnością Dzieci Bożych.

Wszystkim Pszczelarzom i członkom Polskiego Związku Pszczelarskiego życzę pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia. Niech tajemnica Betlejemskiej Nocy zagości w Waszych sercach. W świecie pełnym wojen i nienawiści bądźcie zwiastunami pokoju. Niech jedność, która jest znakiem dojrzałości w wymiarze ludzkim i chrześcijańskim będzie obecna pośród Was. Matka Najświętsza, która Synowi Bożemu dała ludzkie ciało niech otacza Was swoją opieką. Cieszcie się także orędownictwem św. Ambrożego, patrona pszczelarzy.

Dobrego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i wypełnionego Bożym błogosławieństwem Nowego 2023 Roku!

+Leszek Leszkiewicz
Biskup pomocniczy Diecezji tarnowskiej
delegat KEP ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy

W poniedziałek biuro WZP zakończyło rozliczanie i wypłatę wszystkich dotacji. Pszczelarze składający wnioski o pomoc sprzętową otrzymali wypłaty na swoje konta indywidualne, natomiast pomoc do zakupu pszczół została wysłana do kół wraz z listami. Zwroty do leków również zostały skierowane do kół, a listy z indywidualnymi kwotami zwrotu można pobrać z aplikacji.

Przypominam o konieczności uzyskania numeru EP (Ewidencji Producenta) w ARiMR i dostarczeniu go do Zarządu Koła. Powyższy numer jest niezbędny aby w przyszłym roku móc korzystać z jakichkolwiek dotacji, zarówno do leków, pszczół jak i sprzętu.

Zgodnie z wcześniej zamieszczoną informacją odnośnie dotacji na 2023 rok, informujemy, ze w chwili obecnej trwają rozmowy z Ministrem Rolnictwa o jak najwcześniejsze rozpoczęcie programu i maksymalne jego uproszczenie, gdyż zgodnie z otrzymaną z ARiMR informacją wstępny przewidywany termin rozpoczęcia to pierwszy kwartał 2023 roku.  Tutaj   można zapoznać się z pismem skierowanym przez PZP do Ministra Rolnictwa w powyższej sprawie. Jeżeli uda się uzyskać jakiekolwiek dodatkowe informacje to niezwłocznie zostaną o tym poinformowani członkowie Związku. Jednocześnie pragnę zapewnić wszystkich, że WZP dokona wszelkich możliwych działań aby pomóc naszym członkom w pozyskaniu dotacji. Jednak wstępnie proponowany dwutygodniowy termin na składanie wniosków jest nie do zaakceptowania, gdyż obecnie nawet przesyłki priorytetowe nadane Pocztą Polską "wędrują" nawet 10 dni, co uniemożliwia wywiązanie się z proponowanego terminu.