Przeskocz do treści

Prawo

 1.  Zgnilec amerykański - wszystko co pszczelarz powinien wiedzieć na temat zwalczania zgnilca amerykańskiego. W tym celu warto zapoznać się z podstawowym prawem dotyczącym tego tematu. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.
 2. Sprzedaż bezpośrednia - poniżej prezentujemy przepisy dotyczące sprzedaży miodu jako produktu nieprzetworzonego (rozdział 9 Rozporządzenia)   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
 3. Przepisy dotyczące handlowej jakości miodu oraz jego znakowania  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3.10.2003 r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie handlowej jakości miodu.                                                       Rozporządzenie - metody badania miodu
 4.  Zbiór wszystkich aktów prawnych dotyczących miodu ze stron Sejmowych 
 5. Instrukcja postępowania przy wytruciach pszczół Upadki (wytrucia) pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa. Dane kontaktowe zamieszczono poniżej. W okresie stosowania oprysków Inspektorat pełni stałe dyżury nawet w dni wolne od pracy. Inspektorat posiada odziały terenowe, których wykaz znajdziemy na ich stronie internetowej.

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

  80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48
  Sekretariat: tel. 58 302-36-35; 303-14-50, fax. 58 303-11-10
  godziny pracy 730-1530
  www.piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie/
  wi-gdansk@piorin.gov.pl

 6. Rolniczy handel detaliczny. Pszczelarzy obejmują również przepisy dotyczące rolników w zakresie rolniczego handlu detalicznego. Od 01.01.2019 r uległy one zmianie mającej na celu dodatkowe ułatwienia. Wyjaśnień dotyczących tego zagadnienia można szukać na stronach https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe

Strona Głównego Inspektoratu Weterynarii (miód i produkty pszczele rejestrujemy u weterynarza), gdzie znajdziemy dokładne wyjaśnienia i wzory druków: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny

 1. Warunki prowadzenia małej pasieki pszczelej i sprzedaż bezpośrednia produktów - poradnik dla początkujących adeptów sztuki pszczelarskiej. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przygotowało poradnik z którego treścią możesz zapoznać się tutaj