Przeskocz do treści

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z trudnościami z wprowadzaniem danych i niestabilnością systemu informatycznego wydłużyła termin składania wniosków dotacyjnych. Uwzględniając powyższe Zarząd  WZP w Gdańsku również wydłuża termin składania dokumentacji na zakup sprzętu do dnia 05.09.2023 r. Jeżeli ktokolwiek, nawet z osób wcześniej nie zgłoszonych (lecz posiadająca nr EP) do tego dnia dostarczy do biura umowę pobraną ze strony wzp wraz z całą dokumentacją zakupu, będzie miał możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Zarząd WZP, a w szczególności kierowniczka biura w chwili obecnej nie zajmuje się żadnymi innymi sprawami poza kwestią sprawnej realizacji programu dotacyjnego. Niestety umowy z ARiMR dotarły do nas dopiero 26-27 lipca i od tej pory staramy się je sprawnie realizować. System wprowadzania danych dostarczony na platformie usług elektronicznych ARiMR jest kompletną porażką. Uniemożliwia wprowadzanie danych, zawiesza się nawet w godzinach nocnych, co przy konieczności wprowadzania danych z każdej dostarczonej przez pszczelarzy faktury, całkowicie uniemożliwia realizację programu. Wszelkie prośby i żądania zmiany terminu i poprawienia systemu spotykają się z odmową. Jeżeli nie nastąpi jakiś przełom w postawie decydentów (MRiRW oraz ARiMR) nie ma żadnej możliwości na realizację umów na sprzęt i pszczelarze pozostaną z nierozliczonymi fakturami. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że nawet wprowadzenie danych do poprawnie działającego systemu musi zająć w przypadku dużych Związków min. miesiąc, a co dopiero jak system ciągle nie działa i czekamy po kilkanaście godzin na jego odblokowanie. Dla informacji osób nie zorientowanych informujemy, że dane możemy wprowadzać tylko z jednego komputera na jedno EP organizacji.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kolejna odmowę podpisaną przez Ministra Rolnictwa, którą tutaj zamieszczamy

Do czasu rozliczenia dotacji biuro WZP nie przyjmuje interesantów.

 

Dzisiaj 26.07.2023 r. ARiMR podpisała z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy umowy na zakup sprzętu i leków. Niestety jest bardzo krótki czas realizacji umów. Żadne nasze postulaty o przedłużenie terminów realizacji umowy nie zostały przez resort rolnictwa jak i Agencję uwzględnione. Szczegóły realizacji umowy na zakup sprzętu proszę szukać w zakładce dotacje.

 

Do dnia dzisiejszego (20.07.2023r.) ARiMR nie przedstawił Związkowi żadnych umów do podpisania. Opierając się na wytycznych z warunków przedstawiamy do stosowania warunki  zakupu jakie musi spełnić pszczelarz aby otrzymać dopłatę do pszczół. W zakładce dotacje do pobrania jest również oświadczenie o otrzymaniu pszczół. Proszę przestrzegać wszystkich warunków, bo ze względu na krótki czas realizacji nie będą możliwe żadne poprawki. W przypadku braku umowy nie będzie przyznana dotacja, a nadesłane dokumenty nie będą rozpatrywane.

W dniu 22.06.2023 odbyło się spotkanie z Zespołu Pszczelarskiego z w-ce ministrem Rolnictwa Panem Januszem Kowalskim, które nie przyniosło żadnych oczekiwanych przez środowisko pszczelarskie zmian.W dalszym ciągu ARiMR nie umie uporać się z problematyka dotacji pszczelarskich, a MRiRW nic konkretnego w tym temacie nie robi. W załączeniu notatka  ze spotkania

Niestety do dnia dzisiejszego ARiMR nie jest w stanie w sposób sprawny przeprowadzić procesu dotacyjnego na bieżący rok. Od 24 kwietnia w sposób nieudolny urzędnicy agencji próbują dokonać podziału kwot. PZP zwróciło się już do Ministra Rolnictwa z prośbą o interwencję i przyspieszenie prac nad programem oraz o przesuniecie terminu rozliczenia dotacji do końca września 2023 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o cierpliwość. Zgodnie z zapewnieniami będzie można rozliczać wszystkie faktury zakupu z data po 01.01.2023r. W zakładce dotacje podajemy warunki jakie należy spełnić przy zakupach matek i sprzętu, według naszej wiedzy na dzień 12.06.2023 r.

Ze smutkiem zawiadamiam, że zmarł nasz długoletni kierownik biura Pan Joachim Bohl. Zarządzał on pracami biura w trudnym okresie transformacji ustrojowej i przyczynił się do utrzymania jedności naszej organizacji. Był organizatorem sprzedaży miodu i innych produktów w naszym sklepie firmowym oraz wyjazdów zarówno na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza jak i Kongresy Apimondii.

Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek 16 maja o godz 11.30 na cmentarzu w Gdyni - Witominie. Cześć jego pamięci.

Zdrowych, pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, radosnego, wiosennego nastroju, ciepłych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Niech te Święta będą zapowiedzią pokoju na świecie i nadzieją na lepsze, spokojne i pomyślne czasy. Aby budząca się do życia przyroda zwiastowała dobry czas dla naszych podopiecznych i dała nam obfite zbiory.

Prezes i Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku.

Rumia, Wielkanoc 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru wniosków na poszczególne zadania dotacyjne w roku 2023.

Termin składania wniosków to:  03.04 - 18.04.2023r.

Wszyscy pszczelarze którzy zdecydowali się na indywidualne składanie wniosków powinni w tym terminie zalogować się na platformę usług elektronicznych ARiMR i złożyć stosowne wnioski. Szczegóły na stronie internetowej Agencji: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023

Zarząd WZP informuje, że umowy na zakup dotowanego sprzętu będą podpisywane z pszczelarzami, którzy złożyli takie zapotrzebowanie do kół po podpisaniu umowy z ARiMR nie wcześniej niż od 20.04.2023 r. Jednocześnie termin złożenia kompletu dokumentacji za zakupiony sprzęt zgodnie z zawartymi umowami do biura WZP to 08.07.2023 r. Liczy się data wpływu. Dokumenty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane. Pszczelarze którym powyższe terminy nie odpowiadają mogą złożyć zamówienia indywidualne do ARiMR i poinformować o tym fakcie biuro WZP, (mailowo lub SMS) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2023 r.