Przeskocz do treści

Z okazji Świąt Wielkanocnych,w tych trudnych dniach doświadczenia i próby, życzę wszystkim Pszczelarzom pokoju w sercach i wzajemnej życzliwości.  Aby te Święta Wielkanocne wniosły do Waszych rodzin wiosenną radość, pogodę ducha, i nadzieję na dobry sezon pszczelarski.

Z pszczelarskim pozdrowieniem

W imieniu własnym i Zarządu WZP

Prezes Ryszard Voss

 

W dniu 09.04.2022 r w Przywidzu odbył się doroczny Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku. Obrady poprowadził kol. Grzegorz Stańczyk, wiceprzewodniczącym był kol. Zbigniew Wiąckiewicz, a sekretarzem niezawodny kol. Mieczysław Kobiella. Po wprowadzeniu sztandaru chwilą ciszy uczczono wszystkich zmarłych w ubiegłym roku pszczelarzy - członków związku. Komisja mandatowo skrutacyjna stwierdziła prawomocność obrad w pierwszym terminie, a następnie sprawozdanie Zarządu za 2021 r przedstawił jego Prezes Ryszard Voss. Po przedstawieniu sprawozdań Komisji Rewizyjnej Związku, Sądu Koleżeńskiego oraz dyskusji wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i udzielono absolutorium Zarządowi przy jednym głosie wstrzymującym się. Kol. Leszek Pękala przedstawił działania Stowarzyszenia Apis Pomerania oraz kierunku pszczelarskiego szkoły w Bolesławowie. W trakcie dalszych obrad przyjęto uchwalę o wzroście składki członkowskiej od przyszłego roku do kwoty 60 złotych oraz o przyznaniu w bieżącym roku refundacji poniesionych kosztów przy obsłudze dotacji dla Kół, w wysokości pięćdziesięciu groszy do jednego zarejestrowanego dla potrzeb dotacji ula. Po wyczerpaniu porządku obrad i zgłoszeniu wolnych wniosków obrady zakończyły się wspólnym obiadem.

Od dnia 01.04.2022 do 31.05.2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich. Wysokość dopłaty to 20 złotych od jednej rodziny pszczelej. Wnioski będzie  można pobrać na stronie ARiMR od dnia 01.04.2022r. Podobnie jak w roku poprzednim niezbędne jest zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości posiadanych rodzin pszczelich. Jeżeli pszczelarz nie jest zarejestrowanym w Agencji rolnikiem oraz nie korzystał z dopłaty w roku ubiegłym musi również złożyć wniosek o nadanie numeru w ARiMR. Zaświadczenia wystawiane przez PWL są zwolnione z opłaty administracyjnej.

Szczegóły pod linkiem: www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

Informuję wszystkich zainteresowanych o rozpoczęciu od dnia 28.03.2022 r. programów dotacyjnych na bieżący rok. Można już składać wypełnione umowy na zakup sprzętu oraz sprzętu do gospodarki wędrownej jak również zapoznać się z zasadami zakupu pszczół w bieżącym sezonie.

Wszystkie niezbędne druki można pobrać w zakładce "dotacje" jaki i "do pobrania". w celu uniknięcia błędów proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami odnośnie dotacji zawartymi w załączonych pismach w zakładce "dotacje".

W dniu 9 kwietnia 2022r. (sobota) o godz 10.00, w Hali Sportowej w Przywidzu, odbędzie się Walny Zjazd Delegatów WZP w Gdańsku. Zaproszenia do delegatów, wraz z załącznikami oraz informacja do Prezesów Kół została wysłana w bieżącym tygodniu. Zachęcamy wszystkich delegatów do udziału w WZD.

Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa-PIB zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta dotyczy fenologii pszczelarskiej, gospodarki pasiecznej, chorób pszczół i wiedzy pszczelarskiej. Dodatkowo zamieszczono również pytania na temat wpływu pandemii COVID-19 na Państwa działalność. Ankieta jest częścią zadania „Monitorowanie fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek” i jest  kontynuacją badań prowadzonych w  Zakładzie Pszczelnictwa od 1958 roku. Celem badań jest obserwowanie zmian  w polskim pszczelarstwie m.in. w kontekście zmian w przyrodzie i rolnictwie związanych ocieplaniem klimatu. Proszę również o rozpowszechnianie ankiety wśród pszczelarzy.

Ankieta on-line dostępna jest pod adresem https://ankietapszczelarska.pl

Ankietę można wypełnić anonimowo zajmuje to około 20 minut. Zachęcam do udziału w badaniach, ponieważ ich wartość  zależy od liczby respondentów.

Z wyrazami szacunku dr hab. Dariusz Gerula koordynator projektu.

Są już znane warunki ubezpieczenia pasiek od odpowiedzialności cywilnej na 2022 rok. Warunki praktycznie bez zmian w stosunku do 2021 roku. W bieżącym roku nie ma konieczności zbierania podpisów pszczelarzy na listach ubezpieczonych. Wystarczy podpis na liście Prezesa Koła oraz jego oświadczenie. Wszystkie niezbędne druki i materiały łącznie z warunkami ubezpieczenia są dostępne w zakładce do pobrania oraz zostały dostarczone w formie mailowej. Proszę o dotrzymywanie zawartych w piśmie przewodnim terminów.

Proszę również pamiętać, że dla ubezpieczyciela ważny jest też dowód wpłaty. W przypadku wpłaty na konto należy też wystawić KP z adnotacją w miejscu podpisu pszczelarza "wpłata na konto" i taki dokument (oryginał) doręczyć pszczelarzowi.

 

Ojciec Pani Kierownik biura WZP Doroty Trochowskiej od wielu lat zmaga się z zespołem mielodysplastycznym. W chwili obecnej leży w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Jedynym ratunkiem jest przetoczenie krwi pełnej. Jednakże jak to bywa z pacjentami wielokrotnie leczonymi preparatami krwiopochodnymi, wytworzyły się u niego przeciwciała i trudno jest dobrać właściwą krew. Potrzebna jest grupa ARH+. Im więcej dawców, tym większa szansa na dopasowanie właściwej krwi. Krew można oddać z intencją dla: Czesław Kuklinski – Szpital Powiatowy w Tczewie w RCKiK w Gdańsku https://krew.gda.pl/gdzie-oddac-krew,168,pl.html oraz również w dowolnym RCKiK w całej Polsce.

Jeżeli możesz oddaj krew oraz powiadom znajomych.

 

W piątkowy wieczór, 22 października 2021 r., we wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, odszedł do Domu Ojca śp. ks. infułat Stanisław Grunt, były ekonom diecezji pelplińskiej, budowniczy wielu kościołów, współorganizator pielgrzymki Jana Pawła II w Pelplinie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie +


Ks. infułat Stanisław Grunt (ur. 3 listopada 1935 r. w Nowej Cerkwi koło Pelplina) do szkoły podstawowej uczęszczał w czasie okupacji w Generalnej Guberni we wsi Maziarze k. Iłży, następnie w Radomiu, wreszcie pod koniec okupacji w Nowej Cerkwi. Szkołę ukończył w 1950 r., naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie. Studia filozoficzno-teologiczne Stanisław Grunt odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie (1954-59), otrzymując święcenia kapłańskie 12 lipca 1959 r. z rąk Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego.

Mszę św. prymicyjną odprawił w swej rodzinnej parafii 19 lipca 1959 r. W uznaniu zasług duszpasterskich, 30 marca 1985 r., został mianowany przez Świętego Jana Pawła II kapelanem honorowym.

Biskup Bernard Szlaga mianował go duszpasterzem diecezjalnym pszczelarzy.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 28.10.2021 o godz. 11 w Katedrze pelplińskiej. Mile widziany udział delegacji z Kół ze sztandarami. W celu zaznaczenia naszej obecności, proszę o udział w pelerynach.